Viteška povijest i kulturaS ponosom izvještavamo da je završen izvedbeni dio pilot-projekta „Viteška povijest i kultura“, u organizaciji udruge za oživljenu hrvatsku i europsku srednjovjekovnu i ranonovovjekovnu povijest i kulturu Red Čuvara grada Zagreba. "Viteška povijest i kultura" set je interaktivnih predavanja i didaktičko-metodičkih radionica za nastavu povijesti, osmišljenih za učenike šestih razreda osnovne škole. Pilot-projekt pripreman je u proljeće i ljeto 2013. godine, a započeo je s izvedbenom fazom u jesen 2014. godine u suradnji s učiteljicom povijesti Karmen Perković i Osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića u Zagrebu. Izvedbena faza je završila zadnjom radionicom održanom 16. svibnja 2014. godine.

 

Glavni su ciljevi ovog programa neformalnim metodama podučavati djecu osnovnoškolskog uzrasta hrvatskoj i europskoj povijesti i tradiciji, kroz prezentaciju povijesne ideje viteštva i viteške kulture poučiti ih općim ljudskim vrijednostima i pobuditi želju za znanjem i osobnim usavršavanjem, te prenijeti tradicionalne vrijednosti u moderno doba. Zajedničke aktivnosti i radionice tu su s ciljem da potiču timski rad i međusobnu suradnju, te intrigiraju i aktiviraju dječju maštu i kreativnost.

 

Svako predavanje/radionica bilo je zamišljeno kao interaktivno, a u trajanju 45 minuta (jednog školskog sata), tijekom kojega muški i ženski animatori/predavači Reda Čuvara grada Zagreba odjeveni u srednjovjekovnu i/ili ranonovovjekovnu civilnu ili vojnu odjeću, vode učenike kroz sadržaj nedavno naučenih tema i povijesnog gradiva, kroz zanimljivosti koje će im vizualno i izravno osvježiti naučeno, te ih zainteresirati za daljnji samostalni rad i istraživanje. Posao animatora/predavača jest uključiti djecu u predavanje, navesti ih da sami dolaze do zaključaka i tako sami vode predavanje dalje na nove teme. Tijekom predavanja koristila su se vizualna pomagala poput opreme, odjeće, replika raznih svakodnevnih povijesnih predmeta (pribora za jelo, posuđa, oružja, oruđa), ali i pripremljeni dodatni materijali didaktički materijali poput ilustracija srednjovjekovnih situacija i motiva, srednjovjekovne glazbe ili Powerpoint prezentacije. Predavanja/radionice rađena su i usklađena prema najsuvremenijim metodama podučavanja povijesti. Svako predavanje ima napisanu pripremu prema ishodima i razinama znanja, te se tijekom izvođenja koriste interaktivni višemedijski materijali.

 

U sklopu programa održane su sljedeće radionice nakon određenih nastavnih tema (pored nastavne teme naziva radionice iz gradiva povijesti za šesti razred osnovne škole nalaze se likovi koje su predavači oživljavali):

 

Nastavna tema: Feudalno društvo

 

1. radionica: Feudalna piramida – svakidašnji život – senior, vazalka, kmet

2. radionica: Sudbine ljudi srednjovjekovlja – vikinški/varjaški ratnik (Harald Hardrada), mletački trgovac, časna sestra (Hildegarda od Bingena)

 

Nastavna tema: Uzlet srednjovjekovne Europe

 

3. radionica: Utjecaj svećenstva na srednjovjekovno društvo – franjevac, benediktinac, dominikanac

4. radionica: Srednjovjekovne utvrde – hrvatske i svjetske – Medvedgrad, York, Krak de Chevaliers

 

Nastavna tema: Europa i islamski svijet – dodiri i suprotnosti

 

5. radionica: Vitezovi križari u Svetoj zemlji – ivanovac, templar, teutonac

 

Nastavna tema: Osmansko Carstvo prema Hrvatskoj i Europi

 

6. radionica: Borba s Osmanlijama – ban Petar Berislavić, dubrovački trgovac, osmanlijski paša

 

Voditelji radionica Reda Čuvara grada Zagreba vodili su ove radionice od listopada 2013. do svibnja 2014. na nastavi povijesti 6a, 6b i 6c razreda OŠ Ivana Gorana Kovačića, uz stručni nadzor učiteljice povijesti Karmen Perković, suglasnost roditelja učenika kao i ravnatelja škole. Učenici OŠ Ivana Gorana Kovačića nakon održanih radionica napravili su predvođeni svojom učiteljicom i zajednički grupni rad na temu čitavog projekta, a rezultirao je s pet velikih plakata prikazanih prigodom svečanosti održane za Dan škole OŠ Ivana Gorana Kovačića, 21. ožujka 2014.

 

Nakon ove izvedbene faze pilot-projekta "Viteška povijest i kultura" slijedi evaluacijska i dokumentacijska faza nakon koje će sav prikupljeni materijal i struktura projekta biti predani na ocjenu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje, a kako bi ovaj projekt dobio odobrenje za moguće izvođenje u svim školama u Republici Hrvatskoj. U ovom trenutku postoje već brojni zainteresirani učitelji povijesti, ne samo iz Zagreba, već i ostatka Hrvatske koji bi na ovaj način htjeli učiniti nastavu povijesti zanimljivijom i kvalitetnijom.  

 

Neke od prizora s radionica, kao i neke učeničke radove nakon projekta možete pogledati u donjoj galeriji (foto: Karmen Perković, Deniver Vukelić):