ČLANSTVO

Red Čuvara grada Zagreba broji više od 40 aktivnih članova. Svaki član obnaša određenu funkciju unutar udruge te oživljava i po nekoliko različitih persona, ovisno o periodu prikaza.
Naslovna

Osnivači i redovni članovi

 

Frater Maior / Soror Maior

Deniver Vukelić

Deniver Vukelić

Frater Maior, PXIX, Magister per Croatiam et Sclavoniam

Ozren Šenator

Ozren Šenator

Frater Maior, PXIX, Praeceptor Zagrabiensis

Neven Šego

Neven Šego

Frater Maior, PXIX, Tabularius

Marina Brezović

Marina Brezović

Soror Maior, PXIX

Goran Magdić

Goran Magdić

Frater Maior, PXIX, Armicustos

Darja Mesarić

Darja Mesarić

Soror Maior, PXIX, Notarius

Goran Kaurić

Goran Kaurić

Frater Maior, PXIX

Branimir Habek

Branimir Habek

Frater Maior, Hospitalarius

Ana Marija Abramović

Ana Marija Abramović

Soror Maior

Pavle Pelikan

Pavle Pelikan

Frater Maior, Summus Marescalcus

Slaven Pranjić

Slaven Pranjić

Frater Maior, PXIX

Lovro Radovčić

Lovro Radovčić

Frater Maior

Nikola Vidaković

Nikola Vidaković

Frater Maior

Antonia Oroz

Antonia Oroz

Soror Maior

Korana Jelovac

Korana Jelovac

Soror Maior

Frater Minor / Soror

Ivan Adilović

Ivan Adilović

Frater Minor

Antonio Antolić

Antonio Antolić

Frater Minor

Albert Gregl

Albert Gregl

Frater Minor

Domjan Megovec

Domjan Megovec

Frater Minor

Tea Šarić

Tea Šarić

Soror

Scutarius / Soror Minor

Lara Šarec

Lara Šarec

Soror Minor

Anamarija Brusić

Anamarija Brusić

Soror Minor

Lovro Kruljac

Lovro Kruljac

Scutarius

Acolytus / Acolyta

Silvio Činć

Silvio Činć

Acolytus

Dorjana Buntić

Dorjana Buntić

Acolyta

Maja Jurjević Pintar

Maja Jurjević Pintar

Acolyta

Podržavajući članovi

 

Vinija Kolumbić / Petra Ferara / Renata Šepić / Irena Dolenec / Andreja Stanko / Sonja Miličević Vukelić / Marko Abramović / Boris Sušnik Bolt / Gorana Galić / Tena Piljušić / Matea Grgurić / Anamaria Udovičić / Josip Strnad / Darko Glavak / Eva Veselinović / Mia Medenjak