Red Čuvara grada Zagreba ove je subote, 13. srpnja 2019. sudjelovao na tradicionalnom VIII. paškom srednjovjekovnom sajmu u kuli Skrivanat u starog gradskoj jezgri Paga. Održali smo radionice izrade verižnine, kao i osnova mačevanja za najmlađe, te prikazalii srednjovjekovni viteški tabor, a u večernjim satima i zabavnu ranonovovjekovnu predstavu “Franjo Tahy na godišnjem odmoru”. Atmosferu s događanja možete pogledati na fotografijama niže.

 

Kula Skrivanat u Pagu (foto: Jure Orlić)

Ulaz u drugo doba kroz vrata kule Skrivanat (foto: Red Čuvara grada Zagreba)

VIII. srednjovjekovni paški sajam (foto: Jure Orlić)

Radionica verižnine u viteškom taboru Reda Čuvara grada Zagreba (foto: Red Čuvara grada Zagreba)

Posjetitelji su mogli slobodno isprobati vitešku opremu Reda Čuvara grada Zagreba (foto: Red Čuvara grada Zagreba)

Radionica osnova mačevanja za najmlađe (foto. Red Čuvara grada Zagreba)

Posjetitelji su mogli vidjeti autentičnu odjeću vitezova i gospi iz srednjega i ranoga novoga vijeka (foto: Red Čuvara grada Zagreba)