Red Čuvara grada Zagreba ove će godine prvi put sudjelovati na najvećem kasnoantičkom rimskom festivalu Fest der Spätantike koji se održava 14. i 15. kolovoza 2021. u austrijskom gradiću Petronell-Carnuntum i njegovom velikom arheološkom muzeju na otvorenom (https://www.facebook.com/carnuntum.at). Čuvari će sudjelovati sa svojim novim konceptom “Legio VI Herculia”, oživljavajući rimsku legiju s početka 4. stoljeća.

Više o događanju i detalji na Facebook eventu https://www.facebook.com/events/539788590527268/?ref=newsfeed!