U petak 7. i subotu 8. srpnja 2017. u gradu Pagu na otoku Pagu održava se VII. paški srednjovjekovni sajam, središnja kulturološka i povijesna manifestacija na otoku Pagu. na kojoj će biti prikazani srednjovjekovni viteški tabori i sajam srednjovjekovnih zanata, srednjovjekovni plesovi, prikazi oživljene povijesti, predstave, predstavljanje oružja i opreme, viteški dvoboji, turnir u streličarstvu i srednjovjekovnim igrama, streličarstvo za posjetitelje, mala škola mačevanja, jahanje na ponijima i konjima, srednjovjekovna kuhinja, te prikaz srednjovjekovne bitke iz 1192. godine u znak sjećanja na brojne slične događaje koji su se događali u Starom gradu Pagu.

 

Paški srednjovjekovni sajam se organizira kako bi se potakla obnova srednjovjekovnih igara, natjecanja te kako bi se pridonijelo oživljavanju arheološkog područja Stari grad na kojem je od 10. do 15. stoljeća postojao grad Pag. Na sajmu će, kao domaćini, nastupiti udruga Paška alka, te brojni gosti: Karlovački bubnjari, Kliški uskoci, Lipicanska barokna raskoš, Šibenska gradska straža, Udruga Red Čuvara grada Zagreba, Udruga Stari zanati, Vitezovi Hercega Stjepana Kosače, Taberna historica, Vitezovi vranski.

 

Naša udruga Red Čuvara grada Zagreba će, osim viteškog tabora imati i radionicu izrade verižnine, a održat će i svoju povijesnu zabavnu predstavu "Franjo Tahy na godišnjem odmoru".


Program se održava od 19:00 do 23:00 sata. Stari grad Pag je od centra Paga udaljen svega 1,3 kilometra, a za trajanja sajma vozit će i izvanredna vožnja (Pag-Stari grad, Stari grad-Pag) sa slijedećim redom vožnje: Polazne stanice: Pag-autobusno stajalište na Goliji i Stara riva 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30. Polazna stanica Stari grad: 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00. Paški srednjovjekovni sajam održava se u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag i Udruge Paška alka, a pod pokroviteljstvom Grada Paga.