Uskocki_dani_2016

 

PETAK 22. VII. 2016.

 

 

Gat Svetog Nikole (Glavna riva)

 

20:00 Okupljanje Uskočkih i viteških skupina na Glavnoj rivi
20:30 Svečani mimohod Uskočkih i viteških skupina (Gat Svetog Nikole-Pavlinski trg-Trg Cilnica)

 

Trg Cilnica
21:00 Otvorenje 9. Uskočkih dana
21:15 Srednjovjekovni plesovi – Kontea Konjščina
21:30 Putujući cirkus grofa Motike i njegovog vjernog sluge Ludeka – žonglersko akrobatska
            predstava- Artistika
22:00 Legenda o Svetom Jurju i zmaju – povijesno-edukativna predstava – Red Čuvara grada Zagreba
22:30 Kapetan vremena  – nastup povijesne skupine Ursus iz Slovačke   
22:45 Firegarden – vatreno žonglerski spektakl-Artistika
23:00 Nastup ansambla Holloenek Hungarica iz Mađarske

 

SUBOTA 23. VII. 2016.

 

Pavlinski trg

09:30 Nastup ansambla Holloenek Hungarica iz Mađarske
10:00 Putujući cirkus grofa Motike i njegovog vjernog sluge Ludeka – žonglersko akrobatska
            predstava- Artistika

 

Trg Cilnica
10:00-02:00
– Senjski uskoci, Kliški uskoci, Žumberački uskoci, Dubovački streličari, Vitezovi Ružice grada Orahovice, Red Čuvara grada Zagreba, Šibenska gradska straža, Gradska straža Bakar,  Križevačka djevojačka straža, Karlovačka  građanska garda, Hajduci Mijata Tomića, Kuburaško društvo Gromovnik – Sveta Nedelja, povijesna skupina Ursus – Slovačka, Skupina Artistika, ansambl Holloenek Hungarica – Mađarska, Plesna skupina Kontea, Plesna skupina Grofovija Konjski
– srednjovjekovni sajam (stari zanati, trgovci, kovnica novca…)
– srednjovjekovni vrtuljak za djecu
– nastupi srednjovjekovnih zabavljača i lakrdijaša
– radionice: streličarstvo, bacanje sjekire, bodeža i potkova, mačevanje, plesa
– viteški turniri, borbe vitezova
streličarski turnir za građanstvo
– bogata ponuda jela i pića

10:30 Streličarski turnir za poljubac djeve bajne – Dubovački streličari
10:45 Legenda o Ružici – Vitezovi Ružice grada Orahovice
11:15 Demonstracija mačevanja- povijesna skupina Ursus iz Slovačke
11:30 Srednjovjekovni plesovi – Udruga grofovije Konjski Konjščina i Kontea iz Konjšćine
11:45 Nastup ansambla Holloenek Hungarica iz Mađarske

 

Park senjskih književnika
12:00 Predstava oživljene povijesti u srednjovjekovnoj bolnici – Red Čuvara grada Zagreba

 

Pavlinski trg
20:00 Okupljanje Uskočkih i viteških skupina

 

Gat Svetog Nikole (Glavna riva)
20:30 Osvajanje senjske luke – sve skupine
21:00 Svečani mimohod Uskočkih i viteških skupina  (Gat Svetog Nikole (Glavna riva) – Trg Cilnica)

 

Trg Cilnica
21:30 Predstavljanje uskočkih i viteških skupina
22:00 Vatreni show – povijesna skupina Ursus iz Slovačke
22:15 Gloria Hospitalis – povijesno edukativna predstava – Red Čuvara grada Zagreba
22:45 Srednjovjekovni plesovi – Udruga grofovije Konjski Konjščina i Kontea iz Konjščine
23:00  Firegarden-vatreno žonglerski spektakl-Artistika
23:15  Noćna opsada grada
23:45  Nastup ansambla Holloenek Hungarica iz Mađarske