Za sve zainteresirane kandidate preporučujemo prvo čitanje stranica O nama i Ustroj Udruge. Ako se slažete s navedenim i želite se baviti ciljevima i aktivnostima Udruge, a imate 18 i više godina, učinite sljedeće:

1. Molba

Skinite niže priloženi formular Udruge “Molba za razmatranje uvrštenja u članstvo Reda Čuvara grada Zagreba”. U molbi je potrebno ispuniti osnovne podatke te navesti interese i razloge želje za bavljenjem oživljenom poviješću.

 

 

 

Molbu možete zatražiti i putem emaila na tabularius.custodum@gmail.com

Drugi dio molbe se NE ispunjava. Taj dio ispuniti će članovi udruge nakon glasanja i donošenja odluke o primanju novog člana.*

 

2. Zahtjev za članstvo

Ako Kapitul prihvati molbu, kandidat potpisuje zahtjevnicu za članstvo (koju će mu dati tajnik Udruge), te prilaže svoju fotografiju i plaća iznos godišnje članarine (200 kn). S tajnikom Udruge može se komunicirati preko adrese e-pošte tabularius.custodum@gmail.com.

 

3. Upis u Registar članova

Tajnik Udruge po zahtjevnici upisuje novog člana u Registar članova i izdaje mu iskaznicu Udruge. Novi član po primanju u Udrugu dobiva pravo na sve informacije i informacijska sredstva unutar Udruge i prava i obveze prema Regulama i unutarnjem ustroju Udruge.

Napomena: Primanje novog člana / Glasanje na Kapitulu

Primanje novog člana u Udrugu ovisi isključivo o glasovima postojećih članova, o čemu odluku donose temeljem informacija predanih putem molbe, ali i kroz upoznavanje s kandidatom u periodu između predaje molbe i održavanja Kapitula. Zbog toga svim kandidatima za članstvo predlažemo da nas posjete na radionicama, druženjima ili događanjima kako bi vas postojeći članovi imali priliku upoznati i lakše donijeti odluku o primanju u članstvo. Za sve informacije o raznim druženjima javite nam se na cuvarigradazagreba@gmail.com ili putem naše Facebook stranice.

Ako Kapitul glasuje natpolovičnom većinom u korist molitelja, molitelj može pristupiti daljnjem koraku prema članstvu u Udruzi. Ako Kapitul glasuje izjednačeno, glasovanje se ponavlja na sljedećem Kapitulu dok se ne riješi izjednačenost. Ako Kapitul glasuje negativno, molitelju se odbija molba i na molbi pišu preporuke i razlozi odbijanja. Ako molitelj želi, nakon tri mjeseca od Kapitula na kojem je odbijen ima mogućnost ponovno zamoliti primanje, s uključenim prilogom obraćanja izravno Kapitulu kako bi razriješio pitanje zašto je odbijen. Ako Kapitul drugi put odbije molbu, molitelj više do daljnjega nema pravo na molbu za razmatranje članstva (osim u nekom izvanrednom slučaju što i opet odlučuje Kapitul i to isključivo na prijedlog, molbu i argumentiranost jednog od starijih članova).