ŽELIŠ POSTATI ČLAN UDRUGE?

Red Čuvara grada Zagreba broji više od 40 aktivnih članova. Svaki član obnaša određenu funkciju unutar udruge te oživljava i po nekoliko različitih persona, ovisno o periodu prikaza.
Naslovna

Za sve zainteresirane potencijalne članove preporučujemo prvo čitanje stranica O nama i Ustroj Udruge. Ukoliko se slažu s navedenim i žele se baviti ciljevima i aktivnostima Udruge, a imaju 18 i više godina, mogu pokrenuti sljedeću proceduru:

Prijavljivanje

Zatražiti od članova vodstva Udruge (na cuvarigradazagreba@gmail.com i tabularius.custodum@gmail.com) ili skinuti s internetskih stranica Udruge formular – Molba za razmatranje uvrštenja u članstvo Reda Čuvara grada Zagreba.

Molba sadržava osnovne podatke molitelja, njegove interese i hobije te razloge želje za bavljenjem oživljenom poviješću unutar Udruge. Molba također i sadržava polje u kojemu molitelj može upisati je li se prije bavio oživljenom poviješću, u kojoj udruzi, koliko dugo i je li stekao neki rang po iskustvu.

Drugi dio molbe molitelj ne ispunjava. On sadrži datum Kapitula (sastanka članova Udruge) na kojem članovi glasovanjem odlučuju o prihvaćanju ili odbacivanju molbe.

Ukoliko se molitelj primi, Kapitul će odlučivati o prihvaćanju i usklađivanju tog ranga s unutrašnjom hijerarhijom Udruge.

 

Odobravanje molbe

Ako Kapitul prihvati molbu odmah glasuje i o statusu unutar unutarnje hijerarhije novog člana (ovisno o njegovu iskustvu u oživljenoj povijesti) te svoje zaključke ispisuje na molbi. Molitelj potom prvom prilikom potpisuje zahtjevnicu za članstvo koju će mu dati tajnik Udruge, a koja sadrži njegove osobne podatke i izjavu o odgovornosti u bavljenju oživljenom poviješću.

Ako Kapitul glasuje natpolovičnom većinom u korist molitelja, molitelj može pristupiti daljnjem koraku prema članstvu u Udruzi. Ako Kapitul glasuje izjednačeno, glasovanje se ponavlja na sljedećem Kapitulu dok se ne riješi izjednačenost. Ako Kapitul glasuje negativno, molitelju se odbija molba i na molbi pišu preporuke i razlozi odbijanja. Ako molitelj želi, nakon tri mjeseca od Kapitula na kojem je odbijen ima mogućnost ponovno zamoliti primanje, s uključenim prilogom obraćanja izravno Kapitulu kako bi razriješio pitanje zašto je odbijen. Ako Kapitul drugi put odbije molbu, molitelj više do daljnjega nema pravo na molbu za razmatranje članstva (osim u nekom izvanrednom slučaju što i opet odlučuje Kapitul i to isključivo na prijedlog, molbu i argumentiranost jednog od starijih članova).

Tajnik Udruge po zahtjevnici upisuje molitelja kao novog člana u Registar članova i izdaje mu iskaznicu Udruge.Prilaže svoju fotografiju i plaća iznos godišnje članarine tajniku Udruge (200 kn). Novi član po primanju u Udrugu dobiva pravo na sve informacije i informacijska sredstva unutar Udruge i prava i obveze prema Regulama i unutarnjem ustroju Udruge.